Certyfikaty

Pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 17025

Laboratorium Badawczo – Wdrożeniowe Katedry Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed jako pierwsze na Uniwersytecie Gdańskiem uzyskało certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. 

Nasze wysokie kompetencje oraz jakość prowadzonych przez nas badań, pomiarów i wzorcowań potwierdza udzielona nam 20 października 2020 akredytacja (AB 1760) przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wsparcie uzyskano z projektu MOBI4Health w ramach funduszy Unii Europejskiej 7PR UE (FP7-REGPOT-2012-2013-1) oraz z projektu Starbios 2 z Horyzontu 2020.

W dniu 05.03.2018, w związku z uzyskaniem przez  Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,  złożył nam wizytę  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UG Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. Na zdjęciu Panowie Rektorzy w towarzystwie pracowników Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego.

Pracujemy zgodnie z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001

Wizyta JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego w laboratorium badawczo-wdrożeniowym. Od lewej: Dyrektor Instytutu Biotechnologii UG, prof. dr hab. Bogdan Banecki, JM Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Pani Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed dr hab. Ewelina Król,  Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych i Międzyobszarowych prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, kierownik ds. technicznych w laboratorium badawczo-wdrożeniowym dr inż. Wojciech Śledź, kierowniczka laboratorium badawczo-wdrożeniowego prof. dr hab. Ewa Łojkowska, pracownik laboratorium badawczo-wdrożeniowego mgr Weronika Babińska, z-ca kierownika ds. jakości w laboratorium badawczo-wdrożeniowym dr Agata Motyka-Pomagruk, kierownik ds. jakości w laboratorium badawczo-wdrożeniowym  dr Natalia Kaczyńska oraz Kanclerz UG mgr Jacek Jętczak.