profil działalności

Laboratorium

Laboratorium Badawczo-wdrożeniowe MWB UG i GUMed

Od wielu lat nasz zespół badawczy zajmuje się zagadnieniami z dziedziny fitopatologii, ochrony roślin, mikrobiologii populacyjnej,  mikrobiologii środowiskowej, mikrobiologii przemysłowej, genetyki bakterii czy też genomiki, o czym świadczy nasz obszerny dorobek publikacyjny oraz wynalazczy.