Usługi analityczne

Oferujemy:

Analizy właściwości antybakteryjnych i przeciwwirusowych różnych produktów komercyjnych

→ Analizy skuteczności metod sterylizacyjnych

Analizy lekowrażliwości

Analizy jakościowo-ilościowe w oparciu o GC-MS

Walidacja metod badawczych

 Opracowanie metod badawczych, analitycznych, dostosowanie procedur do potrzeb kontroli procesów przemysłowych

 Analizy porównawcze metodyk badawczych/diagnostycznych

Izolację kwasów nukleinowych z bakterii; także bakteryjnych patogenów roślin oraz mikroorganizmów kwarantannowych. Analiza jakościowa oczyszczonego DNA oraz diagnostyka tego materiału

We współpracy z Politechniką Wrocławską oferujemy również:

Analizę spektrochemiczną (metodami ICP-OES, ICP-MS, FAAS i GFAAS) próbek i materiałów w różnych matrycach (np. żywność, napoje, próbki środowiskowe i biologiczne, próbki metalurgiczne i geologiczne) na zawartość całkowitą makro- i mikropierwiastków, pierwiastków śladowych oraz ich form frakcyjnych i specjacyjnych

Opracowanie i walidację metod analitycznych umożliwiających oznaczanie zawartości całkowitej pierwiastków i ich wybranych form fizykochemicznych lub frakcji (mobilnej, toksycznej, biodostępnej, bioprzyswajalnej) przy użyciu: rozkładu mokrego w systemach otwartych i zamkniętych wspomaganych energią mikrofalową, ekstrakcji do fazy stałej (frakcjonowanie ze względu na ładunek i hydrofobowość), filtracji membranowej (frakcjonowanie ze względu na rozmiar i kształt), rozkładu enzymatycznego symulującego trawienie żołądkowo-jelitowe (wchłanialność, bioprzyswajalność)