Usługi diagnostyczne

Oferujemy:

Wykrywanie i identyfikację do gatunku/rodzaju bakterii z użyciem metod molekularnych, immunologicznych i biochemicznych. Wykrywanie i identyfikację drobnoustrojów obecnych w materiale roślinnym, w glebie bądź namnożonych na podłożach hodowlanych

 akredytowane reakcje PCR i multipleks PCR po wcześniejszej walidacji metody, zgodnie z elastycznym zakresem naszej akredytacji.

 akredytowane analizy mikrobiologiczne próbek wody pitnej obejmujące oznaczenia całkowitej liczby drobnoustrojów (w temperaturze 22°C i 36°C) zgodnie z normą PN-EN ISO 6222:2004, oznaczenia liczby enterokoków kałowych metodą filtracji membranowej według PN-EN 7899-2:2004 oraz liczby Escherichia coli i bakterii z grupy coli metodą filtracji membranowej według PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04. 

  badania w zakresie wirusobójczości oraz antybakteryjności.  

Analiza polega na określeniu skuteczności inaktywacji cząstek wirusowych przez różnego rodzaju środki chemiczne i fizyczne. Dostępne podejścia: badanie wirusobójczości środków dezynfekujących i antyseptycznych, badanie wirusobójczości produktów tekstylnych, powierzchni nieporowatych, filtrów i aerozoli. badanie cytotoksyczności substancji płynnych i stałych (testy: Resazurin Cell Viability or MTT Cell Viability Assays) 

Nasi specjaliści pomogą dobrać najbardziej optymalną metodę, a wyniki otrzymają Państwo w postaci szczegółowego raportu z całego procesu badań. 

Badania wirusobójczości które wykonujemy oparte są na następujących normach: 

ISO 18184:2019 Textiles Determination of antiviral activity of textile 

ISO 21702:2019 Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces products. 

PN-EN 14476+A2:2019-08 (EN 14476:2013+A2:2019) Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym. 

PN-EN 16777:2019-01 (EN 16777:2018) Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego. 

PN-EN 17111:2018-12 (EN 17111:2018) Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa nośnikowa metoda określania działania wirusobójczego do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym. 

PN-EN 14675 :2015 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii. 

W zależności od potrzeb możemy zastosować modelowe szczepy wirusowe takie jak: 

Poliovirus type 1, Murine norovirus, Adenovirus type 5, Vaccinia virus, Bovine herpesvirus Type 1, Bovine enterovirus Type 1, Influenza A virus (H3N2), Feline calicivirus

Analizy zróżnicowania genetycznego bakterii należących do tego samego gatunku (np. poprzez wykorzystanie metod: multiplex PCR, RAPD, PCR-RFLP)

Analizy sekwencji genów metabolizmu podstawowego (recA, gyrA, rpoS, dnaX etc)

Testy diagnostyczne dostosowane do potrzeb zleceniodawcy