Wyposażenie

Mikrobiologia

– Laboratorium kwarantannowe

– Komory bezpieczeństwa biologicznego

– Cieplarki

– Autoklaw

– Palniki

Analityka

– HPLC

– GC-MS

Hodowla roślin

– Fitotrony do hodowli roślin w kulturach in vitro

– Fitotrony do hodowli roślin w glebie

– Fitotron do prowadzenia testów infekcyjnych

– Komora BIOhazard z laminarnym przepływem powietrza

Diagnostyka molekularna

– System do wizualizacji żeli elektroforetycznych Biorad

– Aparaty do rozdziałów elektroforetycznych

– Termocykler

Sprzęt ogólnolaboratoryjny

– Wagi (wzorcowane)

– Homogenizatory

– Wirówki

– Termostat

– System do destylacji wody

– Wytrząsarki typu worteks

– Termohigrometry

– Lodówki

– Zamrażarki

– Autoklaw

– Pipety (wzorcowane)

Oprócz wymienionego powyżej sprzętu istnieje możliwość zlecenia badań wymagających urządzeń będących na stanie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Współpracujemy również z Laboratorium Mikroanaliz Spektrochemicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej kierowanym przez Prof. dr hab. inż. Pawła Pohla, dysponującym następującą aparaturą analityczną:

 • Spektrometr absorpcji atomowej contrAA 700 (Analytik Jena AG) z ciągłym źródłem promieniowania, umożliwiający pracę w technice płomieniowej (FAAS) oraz bezpłomieniowej z kuwetą grafitową (GFAAS); dodatkowym wyposażeniem aparatu jest generator wodorków i zimnych par rtęci z automatycznym podajnikiem próbek oraz manualny podajnik do prób stałych do kuwety grafitowej z mikrowagą analityczną

 • Spektrometr absorpcji atomowej F-AAS (Perkin Elmer), model 1100B

 • Optyczny spektrometr emisyjny z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP OES (Agilent), model 720, z poziomą obserwacją plazmy oraz polichromatorem z układem optycznym typu Echelle i kamerą CCD do jednoczesnego oznaczania wielu pierwiastków; dodatkowym wyposażeniem aparatu jest przystawka VGA-77P (Agilent) do generowania wodorków i zimnych par rtęci

 • Sekwencyjny spektrometr emisyjny ICP-OES (Jobin Yvon), model 38S z systemem szybkiej rejestracji IMAGE

 • Spektrometr mas z plazmą sprzężoną indukcyjne 7500ce (Agilent) z komorą kolizyjną

 • Dwuwiązkowy spektrometr UV-VIS Specord 210 Plus (Analytic Jena AG) wyposażony w uchwyt do kuwet o długości drogi optycznej 10-50 mm, system kuwety przepływowej wraz z pompą perystaltyczną oraz kwarcową sondą światłowodową

 • Rentgenowski dyfraktometr proszkowy (PHILIPS X-Pert)

 • Kulometr przepływowy (Istran), model EcaFlow 150 GLP

 • → Monochromatory do sekwencyjnej (JY TRIAX 320 z fotopowielaczem, 2-m PGS-2 Zeiss Jena)) lub jednoczesnej (Shamrock 500i (ANDOR) z kamerą CCD) rejestracji promieniowania oraz zminiaturyzowane monochromatory (Avantes i BWTek).

 • Mineralizatory mikrofalowe do mokrego rozkładu i ekstrakcji różnego rodzaju próbek w systemie zamkniętym: Milestone, model MLS-1200 Mega z 6-pozycyjnym rotorem i kompletem naczyń teflonowych oraz Multiwave Pro (Anton Par) z 8-pozycyjnym rotorem i kompletem naczyń teflonowych

 • Mineralizatory DigiPREP Jr. i MINI (SCP SCIENCE) – 24- i 9-pozycyjne bloki grzewcze z regulacją temperatury i elektronicznym sterownikiem do mokrego rozkładu i ekstrakcji próbek w układzie otwartym

 • Młynek kriogeniczny/pulweryzator (SPEX SamplePrep) z zestawem naczyń oraz stalowym rozdrabniaczem, służącym do mielenia i homogenizowania różnorodnych próbek w ciekłym azocie

 • Liofilizator Alpha 1-2 LD plus (Martin Christ) do specjalistycznego suszenia próbek o wydajności 2 kg/24h i temperaturze minimalnej kondensatora -60 °C

 • Młynek mikroplanetarny Pulverisette 7 (Fritsch) do szybkiego i bezstratnego mielenia na sucho i mokro różnego rodzaju materiałów twardych, średnio-twardych, kruchych, miękkich oraz mokrych

 • Wagosuszarka METLER TOLEDO, model HE73, do oznaczania wilgotności w próbkach oraz szereg wag analitycznych (RADWAG, METLER TOLEDO)

 • Myjki ultradźwiękowe z regulacją czasu i temperatury : Sonic-14 i Sonic-22 (Polsonic) oraz JP Selecta, model UltrasonsH (Hiszpania) służąc do mycia szkła laboratoryjnego i wspomagania ekstrakcji próbek

 • Łaźnie wodne z wytrząsaniem (Elpin Plus), model 357 z regulacją prędkości obrotowej i temperatury

 • Wirówki laboratoryjne MPW (MPW Med. Instruments), model 350, do rozdziału substancji stałej i roztworu próbki oraz do analizy frakcjonowanej