Patenty

Wdrożenia

Komercjalizacja pośrednia technologii ,,Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp.” (Pat. 223540) poprzez wdrożenie tej technologii do Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego MWB UG i GUMed. W oparciu o specyficzną reakcję multipleks PCR oferujemy podmiotom gospodarczym usługę detekcji infekcji latentnych Dickeya i Pectobacterium spp. w materiale roślinnym.

Metoda oznaczania stężenia pochodnych S-metoprenu w produktach weterynaryjnych z użyciem chromatografii gazowej (No. 558-R720-0175-18). Uniwersytet Gdański. Kontrybutor: Sledz W., 18.02.2018
Metoda oznaczania zawartości cis-metoprenu oraz kwasu metoprenowego  w produktach weterynaryjnych zawierających S-metopren i fipronil z użyciem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Uniwersytet Gdański. Kontrybutor: Sledz W., 16.04.2018
Prace badawczo-wdrożeniowe nad oznaczeniem wpływu związków redukujących wiązania disiarczkowe na przejrzystość śluzu i ich potencjalne zastosowanie w celu upłynnienia śluzu. Uniwersytet Gdański. Kontrybutor: Sledz W. 01.07.2018
Metoda oznaczania zawartości pochodnych cyjanokobalaminy w produktach przeznaczonych do szczepień w weterynarii oraz jej walidacja zgodnie z wymaganiami ICH i GMP. Uniwersytet Gdański. Kontrybutor: Sledz W., 01.10.2018
Opracowanie formulacji oraz analizy stabilności preparatów zawierających laktazy jako substancje aktywne oraz zaproponowanie testów aktywności enzymatycznej zgodnie z FCC. Uniwersytet Gdański. Kontrybutor: Sledz W., 01.12.2018

Zgłoszenia patentowe międzynarodowe

 „Method of degrading antibiotics from aqueous solutions by using cold atmospheric pressure plasma generated in a flowing plasma brush and a plasma brush intended for this method.” Zgłoszenie patentowe międzynarodowe tryb PCT nr  PCT/PL2022/050027 z dnia 2022-05-06. Twórcy: Anna Dzimitrowicz, Agata Motyka-Pomagruk, Magda Caban, Weronika Babińska, Dominik Terefinko, Wojciech Śledź, Piotr Jamróz, Piotr Cyganowski, Ewa Łojkowska, Piotr Stepnowski, Paweł Pohl. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

Zgłoszenie patentowe międzynarodowe EPO. ,,Method for eradication of pathogenic microorganisms from flat surfaces or skin tissue and a system for carrying out this method” nr EP23169144.5. z dnia 2023-04-21. Twórcy: Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Prusiński Michał, Orłowski Jakub, Babińska Weronika, Łojkowska Ewa, Dzimitrowicz Anna, Jamróz Piotr, Pohl Paweł. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

Patenty krajowe

„Sposób dezaktywacji antybiotyków w roztworach wodnych” Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr P.431823 z dnia 2019-11-15. Numer prawa wyłącznego Pat.242412 z dnia 2022-11-23. Twórcy: Motyka-Pomagruk Agata, Dzimitrowicz Anna, Śledź Wojciech, Pohl Paweł, Kliś Tymoteusz, Jamróz Piotr, Łojkowska Ewa. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

  ,,Sposób eradykacji drobnoustrojów chorobotwórczych względem ludzi i zwierząt z odpadów płynnych”  Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr P.432837 z dnia 2020-02-04. Numer prawa wyłącznego Pat.240770 z dnia 2022-03-16. Twórcy: Dzimitrowicz Anna, Motyka-Pomagruk Agata, Jamróz Piotr, Śledź Wojciech, Śledź Zuzanna, Łojkowska Ewa, Pohl Paweł. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

 ,,Sposób eradykacji bakteryjnych patogenów”. Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr P.427563 z dnia 2018-10-29. Numer prawa wyłącznego Pat. 236665 z dnia 2020-10-13. Twórcy: Anna Dzimitrowicz, Agata Motyka-Pomagruk, Piotr Jamróz, Wojciech Śledź, Weronika Babińska, Paweł Pohl, Ewa Łojkowska. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

 ,,Sposób eradykacji bakteryjnych fitopatogenów z zastosowaniem stałoprądowego wyładowania jarzeniowego”. Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr P.419246 z dnia 2016-10-26. Numer prawa wyłącznego Pat. 236055 z dnia 2020-07-24. Twórcy: Łojkowska EwaŚledź WojciechMotyka Agata, Anna Dzimitrowicz, Piotr Jamróz, Paweł Pohl. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

 ,,Sposób otrzymania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo”. Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr P.430866 z dnia 2019-08-13. Numer prawa wyłącznego Pat.236377 z dnia 2020-03-17. Twórcy: Agata Motyka-Pomagruk, Anna Dzimitrowicz, Weronika Babińska, Wojciech Śledź, Paweł Pohl, Piotr Jamróz, Dominik Terefinko, Ewa Łojkowska. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

,,Środek oraz sposoby ochrony roślin przed bakteriami oraz sposób otrzymywania środka do ochrony roślin przed bakteriami (zastosowanie kofeiny)”. Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr 404115 z dnia 2013-05-28. Numer prawa wyłącznego 233502 z dnia 2019-10-31. Twórcy: Śledź Wojciech, Łoś Emilia, Banecki Bogdan, Łojkowska Ewa. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański.

,,Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp.” Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr 397896 z dnia 2012-01-25. Numer prawa wyłącznego Pat. 223540 z dnia 2016-01-04. Twórcy: Potrykus Marta, Śledź Wojciech, Łojkowska Ewa. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański.

,,Sposób zagęszczania preparatów bakteriofagowych oraz jego zastosowanie“. Zgłoszenie patentowe (UP RP) P. 410134 z dnia 2014-11-13. Numer prawa wyłącznego Pat. 229466 z dnia 2018-03-01 . Twórcy: Czajkowski Robert, Ozymko Zofia, Łojkowska Ewa. Zgłaszający: Uniwersytet Gdański.

Zgłoszenia patentowe

,,Sposób wytwarzania preparatu o właściwościach antybakteryjnych, preparat otrzymany tym sposobem i jego zastosowanie oraz przepływowy układ reakcyjno-wyładowczy do realizacji tego sposobu” Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr. P.447139 z dnia 2023-12-18. Twórcy: Dzimitrowicz Anna, Motyka-Pomagruk Agata, Terefinko Dominik, Jamróz Piotr, Śledź Wojciech, Orłowski Jakub, Babińska-Wensierska Weronika, Paweł Pohl, Łojkowska Ewa. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

 ,,Sposób eradykacji drobnoustrojów chorobotwórczych z powierzchni płaskich lub tkanki skórnej oraz układ do realizacji tego sposobu” Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr. P.441356 z dnia 2022-06-02. Twórcy: Motyka-Pomagruk Agata, Śledź Wojciech, Prusiński Michał, Orłowski Jakub, Babińska Weronika, Łojkowska Ewa, Dzimitrowicz Anna, Jamróz Piotr, Pohl Paweł. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

 ,,Sposób dezaktywacji związków endokrynnie czynnych z roztworów wodnych” Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr P.438832  z dnia 2021-08-27. Twórcy: Dzimitrowicz Anna, Śledź Wojciech, Caban Magda, Jamróz Piotr, Motyka-Pomagruk Agata, Cyganowski Piotr, Terefinko Dominik, Stepnowski Piotr, Pohl Paweł. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

,,Sposób ochrony roślin istotnych gospodarczo, zwłaszcza roślin naczyniowych, przed patogenami bakteryjnymi” Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr  P.438360 z dnia 2021-07-06. Twórcy: Dzimitrowicz Anna, Jamróz Piotr, Pohl Paweł, Terefinko Dominik, Motyka-Pomagruk Agata, Babińska Weronika, Śledź Wojciech Łojkowska Ewa, Orłowski Jakub, Prusiński Michał. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

,,Sposób degradacji antybiotyków z roztworów wodnych z zastosowaniem nietermicznej plazmy atmosferycznej” Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr P.437603 z dnia 2021-04-17. Twórcy: Dzimitrowicz Anna, Śledź Wojciech,  Caban Magda, Jamróz Piotr, Motyka-Pomagruk Agata, Babińska Weronika, Cyganowski Piotr, Terefinko Dominik, Stepnowski Piotr, Pohl Paweł, Łojkowska Ewa. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.

 „Sposób rozkładu antybiotyków z roztworów wodnych z zastosowaniem zimnej plazmy atmosferycznej, generowanej w przepływowej szczotce plazmowej oraz szczotka plazmowa do realizacji tego sposobu” Zgłoszenie patentowe (UP RP) nr P.440185 z dnia 2022-01-20. Twórcy: Anna Dzimitrowicz, Agata Motyka-Pomagruk, Magda Caban, Weronika Babińska, Dominik Terefinko, Wojciech Śledź, Piotr Jamróz, Piotr Cyganowski, Ewa Łojkowska, Piotr Stepnowski, Paweł Pohl. Zgłaszający: Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański.