Współpraca

Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą

Prof. Alessio Mengoni, Universita degli Studi di Firenze
(Włochy), Wydział Biologii,

dr Nicole Hugouvieux-Cotte-Pattat, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (Francja), Laboratoire de Microbiologie, Adaptation et Pathogenie

PhD Merete Wiken Dees, Norsk Institutt for Bioøkonomi (Norwegia)

PhD George C. diCenzo, Queen’s University (Kanada)

dr hab. inż. Anna Dzimitrowicz, dr inż. Dominik Terefinko, Prof. PWr dr hab. Piotr Jamróz, Prof. dr hab. Paweł Pohl, Politechnika Wrocławska (Polska), Wydział Chemiczny

dr hab. Renata Lebecka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików (Polska). Oddział Młochów, Pracowania Fitopatologii

Andrzej Chodkowski, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Polska)

dr hab. Krzysztof Treder, dr hab. inż. Włodzimierz Przewodowski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Boninie (Polska)

mgr Janina Butrymowicz, dr Anna Kołodziejska, Centralne Laboratorium – Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Polska)

Prof. Alessio Mengoni

dr Nicole Cotte-Pattat

Razem ze współpracownikami z Politechniki Wrocławskiej. Od lewej: Prof. PWr dr hab. inż. Piotr Jamróz, mgr Agata Motyka-Pomagruk, Prof. dr hab. inż. Paweł Pohl, dr inż. Anna Dzimitrowicz, dr inż.  Wojciech Śledź.