Personel

Zespół badawczy

W skład naszego zespołu badawczego wchodzą eksperci i specjaliści z dziedzin: mikrobiologii, genetyki, fitopatologii oraz szeroko pojętej biotechnologii:

– Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Kierownik Laboratorium

– dr Natalia Kaczyńska – Kierownik ds. jakości, Zastępca Kierownika ds. technicznych

– dr inż. Wojciech Śledź – Kierownik ds. technicznych

– dr Agata Motyka-Pomagruk – Zastępca Kierownika ds. jakości

– mgr Weronika Babińska – pracownik Laboratorium

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Kierownik laboratorium

dr Natalia Kaczyńska

Kierownik ds. jakości

Zastępca kierownika ds. technicznych

dr inż. Wojciech Śledź

Kierownik ds. technicznych

dr Agata Motyka – Pomagruk

Zastępca kierownika ds. jakości

dr Weronika Babińska-Wensierska

Pracownik Laboratorium